دیدار فرماندار شهریار با خانواده 3 نخبه معلول در شهرستان شهریار